Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
Čo sú cookies?
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
 • Funkčné cookies

  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na akciu, ktorú vykonáte na webovej stránke, napríklad nastavenie zabezpečenia, prihlásenie a vyplňovanie formulárov. Svôj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo zasielal upozornenia na ne. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej o

 • Analytické cookies

  Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie webovej stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Tieto nástroje používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok. Zhromaždené štatist

 • Marketingové cookies

  Používajú sa na sledovanie preferencií užívateľa webovej stránky na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovania marketingových a reklamných správ (aj na webových lokalitách tretích strán), ktoré môžu byť pre návštevníka webovej stránky zaujímavé, v súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies používajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie použité len s vaším súhlasom.

Dôležité upozornenie:

Materské mlieko je najlepší spôsob výživy pre dojča, predovšetkým jeho zložením a kvalitou. Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat a malo by sa v ňom pokračovať čo najdlhšie ako je možné. Dojčenie je výhradne odporúčané do 6 mesiacov veku dieťaťa. Materské mlieko buduje citový vzťah medzi matkou a dieťaťom.

Počiatočná mliečna dojčenská výživa by mala byť používaná na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Zdravá a vyvážená strava je dôležitá pre zdravie vášho dojčaťa. Pre zdravie dojčiat je dôležité dodržiavať dôležité informácie a návod na prípravu na obale produktu. Nedostatočný alebo nesprávny postup môže ohroziť život a zdravie vášho dojčaťa.

Kliknutím na Prejsť do obchodu,beriete na vedomie a súhlasíte s týmto upozornením.

🆕🆕 Nová vylepšená receptúra dojčenských mliek BABYSMILK ANTRIREFLUX A LACTOSE FREE🆕🆕 Najlepšie špeciálne dojčenské mlieka s obsahom Colostra ✅✅

Ochrana osobných údajov GDPR

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je:

Babysmilk s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 53433238
DIČ: 2121384672
IČ DPH: SK2121384672 podľa §4
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava l, oddiel: sro, vložka číslo: 149541/B

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK4311000000002940096793

Mobil: +421 910 44 33 22
E-mail: info@babysmilk.eu

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Rozsah osobných údajov

Prevádzkovateľ minimalizuje rozsah osobných údajov ktoré spracuje tak, aby postačovali na spracovanie Vašej objednávky a zároveň aby boli splnené zákonné povinnosti. Spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy:

 • základné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO pri FO (živnostník)
 • kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo, adresa doručenia
 • informácie o nákupe produktov na našom e-shope
 • komunikácia - e-mailová a chatová komunikácia v elektronickej, alebo písomnej podobe, informácie o vašich platbách a platobných metódach
 • lokalizačné údaje - geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií

 

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ predovšetkým:

 • Pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu
 • Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 • Pre informovanie o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu a zákazníckych súťaží.

Doba uloženia osobných údajov

 • Po dobu odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • Po dobu nevyhnutne nutnú, pokiaľ sú dáta spracovávané pre účel realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim, k vysporiadaniu prípadných práv kupujúceho z vadného plnenia a odstúpenia od zmluvy, k splneniu daňovej povinnosti, registratúrnej a evidenčnej povinnosti
 • Po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi na obdobie 15 rokov.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • Osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. 
 • kuriérske a prepravné spoločnosti: 1.Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498

                                                                   2. isklad.sk,FREE Company s.r.o., IČO: 47 976 292

                                                                   3.Slovak Parcel Service s.r.o., IČO:31 329 217

                                                                   4.PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798

                                                                   5.Direct Parcel Distribution Austria Gmbh, IČO: 62467p

                                                                   6. Deutsche Post DHL Group, IČO:169838187

                                                                   7. Express One Hungary Kft, IČO:0109980899

 • telekomunikačný operátori
 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske a právne kancelárie
 • účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • pre vykonania platby (poskytneme osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platby).
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

   

Vaše práva

Máte právo: 

 • na prístup k svojim osobných údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania
 • na opravu, osobných údajov pri ich zmene, kontaktujte prevádzkovateľa mailom – info@babysmilk.eu
 • na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne

Vaše osobné údaje sú spracované na základe Vášho súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, kontaktujte prevádzkovateľa mailom

 • na vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov
 • na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
 • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára na web stránke  www.eshop.babysmilk.eu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. júla 2021.